Inleiding

De poort van Deventer bestaat uit 3 projecten (S/Park, stadsentree en gasfabriekterrein) en de projectoverstijgende verkeersinfrastructuur. De drie projecten worden hieronder afzonderlijk beschreven.  

Ten aanzien van de verkeersinfrastructuur is de stand van zaken dat er een verkenning is uitgevoerd naar de mogelijkheden van verdere belasting van de kruising  Zutphenseweg/Teugseweg/Zweedsestraat door toevoeging van nieuwe functies in het projectgebied. Daaruit komt naar voren dat de kruising in de avondsprits geen extra vooertuigbewegingen er bij kan hebben. Dat betekent dat nieuwe functies die nog niet geregeld zijn in een bestemmingsplan, én die juist in de avondspits veel verkeer genereren, niet kunnen worden toegevoegd in het gebied. Een eventuele bestemmingsplanwijziging kent dan geen goede ruimtelijke onderbouwing op dit punt.  

Om de ontwikkelingen niet op slot te zetten voor de langere termijn, stelt het college in de begroting 2021 voor om €53.000 te besteden aan aanvullende studies en ontwerpen voor maatregelen die de kruising gaan ontlasten (de kruising opwaarderen is fysiek alleen mogelijk indien er ongelijkvloerse oplossingen komen, en die zijn duur), zodat er weer ruimte is voor nieuwe verkeersbewegingen die voortkomen uit een nieuwe functie in het gebied.

De raad is middels een mededeling geïnformeerd over dit onderwerp, de voorgestelde maatregelen en de wijze waarop het college de komende periode de kosten, de verkeerskundige effectiviteit en het draagvlak van de voorgestelde maatregelen gaat uitwerken.