Leeswijzer en samenvatting

De 4e kwartaalrapportage 2020 is de laatste kwartaalrapportage in 2020. In deze rapportage:

 • Wordt de prognose van het jaarresultaat gegeven. De prognose is €8,4 miljoen positief (na budgetoverhevelingen) en wordt samenvattend in het hoofdstuk Resultaat toegelicht. In de Jaarverslaglegging 2020 wordt het definitieve jaarresultaat vermeld;
 • Treft u in het hoofdstuk Monitor een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van het instellen van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd en kunt u een vergelijking maken met de voorgaande kwartalen.
 • Wordt op Programmaniveau toegelicht:
  • De status van de doelstellingen en de prestaties, met waarnodig een toelichting daarop;
  • Het resultaat voor en na budgetoverhevelingen, met een toelichting daarop;
  • Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2020;
  • De stand van zaken van de lopende investeringen.
 • Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de Grote projecten (leidraad grote projecten);
 • Wordt tot slot de stand van zaken van aanbevelingen van de Rekenkamer gepresenteerd.