Onderzoek Rekenkamer

Onderzoek Rekenkamer A-1 Bedrijvenpark

Aanbeveling

Stand van zaken

Op 18 december 2019 heeft de raad een aantal aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek Bedrijvenpark A1 aangenomen:

  • Aanbeveling 1: Werken vanuit één loket  
  • Aanbeveling 3: Acquisitie
  • Aanbeveling 6: Worst case scenario
  • Aanbeveling 7: Risico’s
  • Aanbeveling 8b: Energielandschap
  • Aanbeveling 8d: Waterstof

De aanbevelingen zijn afgehandeld (zie melding 3e kwartaalrapportage). Ten aanzien van aanbeveling 8b en 8d is daarbij opgemerkt dat de concrete realisatie van windmolens, zonneparken en waterstofstations de beoogde uitkomst is van lopende projecten. De status van de aanbevelingen zal daarom in 2021 niet meer worden gerapporteerd.

Onderzoek Rekenkamer Parkeerbeleid

Aanbeveling

Stand van zaken

Scherpere meting van de beoogde beleidseffecten:
• gebruik maken van kwalitatieve instrumenten (bijv. enquêtes);
• oorzaak terugloop bezoekers binnenstad;
• schilwijken.

Aanbeveling is opgevolgd (zie melding 3e kwartaal). In 2021 wordt de voortgang daarom niet meer gerapporteerd.