(bedragen x €1.000)

Reserve

Besloten via

Storting

Putting

Saldo

Document

Kunstaankopen

Budgetoverheveling Jaarrekening 2019

0

17

17

Budgetoverhevelingen

Kunstaankopen

3e kwartaalrapportage 2020

0

-17

-17

3e kwartaalrapportage 2020

Totaal puttingen/stortingen

0

0

0

Deventer Geschiedenis in Beeld

Begroting 2020-2023

11

0

-11

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

11

0

-11

Projecten Jeugd

3e kwartaalrapportage 2019

0

1.255

1.255

3e kwartaalrapportage 2019

Projecten Jeugd

Budgetoverheveling Jaarrekening 2019

0

200

200

Budgetoverhevelingen

Totaal puttingen/stortingen

0

1.455

1.455

Onderhoud gebouwen

Begroting 2020-2023

0

3

3

Begroting 2020

Onderhoud gebouwen

1e kwartaalrapportage 2020

609

1.965

1.356

1e kwartaalrapportage 2020

Onderhoud gebouwen

3e kwartaalrapportage 2020

0

-1.176

-1.176

3e kwartaalrapportage 2020

Onderhoud gebouwen

Ambtelijke wijziging

32

18

-14

Totaal puttingen/stortingen

641

810

169

Mondiaal beleid

Begroting 2020-2023

0

38

38

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

0

38

38

Knelpunten sport

Begroting 2020-2023

19

9

-10

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

19

9

-10

Investeringen buitensport

Begroting 2020-2023

456

307

-149

Begroting 2020

Investeringen buitensport

1e kwartaalrapportage 2020

0

-12

-12

1e kwartaalrapportage 2020

Totaal puttingen/stortingen

456

295

-161

Wonen boven winkels

Begroting 2020-2023

1.000

0

-1.000

Begroting 2020

Wonen boven winkels

1e kwartaalrapportage 2020

-1.000

1.000

1e kwartaalrapportage 2020

Wonen boven winkels

Stadshof realisatie doorgang Grote Overstraat

0

407

407

Raadsbesluit 2020-1141

Wonen boven winkels

Ambtelijike wijziging

0

-407

-407

Totaal puttingen/stortingen

0

0

0

Kapitaallasten investeringen

Begroting 2020-2023

220

1.643

1.423

Begroting 2020

Kapitaallasten investeringen

3e kwartaalrapportage 2019

0

-329

-329

3e kwartaalrapportage 2019

Kapitaallasten investeringen

Budgetoverheveling Jaarrekening 2019

993

106

-887

Budgetoverhevelingen

Kapitaallasten investeringen

Financiële dekking realisatiekosten geluidmaatregelen A1 bij Bathmen

0

59

59

3e kwartaalrapportage 2019

Kapitaallasten investeringen

1e kwartaalrapportage 2020

348

11

-337

1e kwartaalrapportage 2020

Kapitaallasten investeringen

Stadshof realisatie doorgang Grote Overstraat

407

0

-407

Raadsbesluit 2020-1141

Kapitaallasten investeringen

3e kwartaalrapportage 2020

62

474

412

3e kwartaalrapportage 2020

Kapitaallasten investeringen

Ambtelijke wijziging

-1.400

0

1.400

Kapitaallasten investeringen

Beleid woonwagens en standplaatsen 2018

15

662

647

Kapitaallasten investeringen

Verkoop C Tendelostraat 6

33

0

-33

Totaal puttingen/stortingen

678

2.626

1.948

Kracht van Salland

Begroting 2020-2023

0

45

45

Begroting 2020

Kracht van Salland

Budgetoverheveling Jaarrekening 2019

0

208

208

Budgetoverhevelingen

Kracht van Salland

3e kwartaalrapportage 2020

0

-175

-175

3e kwartaalrapportage 2020

Totaal puttingen/stortingen

0

78

78

Nieuwkomers

Budgetoverheveling Jaarrekening 2019

104

246

142

Budgetoverhevelingen

Nieuwkomers

1e kwartaalrapportage 2020

149

319

170

1e kwartaalrapportage 2020

Nieuwkomers

2e kwartaalrapportage 2020

279

0

-279

2e kwartaalrapportage 2020

Nieuwkomers

Ambtelijke wijziging

-253

0

253

Nieuwkomers

3e kwartaalrapportage 2020

0

100

100

3e kwartaalrapportage 2020

Totaal puttingen/stortingen

279

665

386

Herstructurering

Begroting 2020-2023

0

55

55

Begroting 2020

Herstructurering

1e kwartaalrapportage 2020

0

234

234

1e kwartaalrapportage 2020

Totaal puttingen/stortingen

0

289

289

Parkeerbijdragen bouwaanvragen

3e kwartaalrapportage 2019

0

275

275

3e kwartaalrapportage 2019

Parkeerbijdragen bouwaanvragen

3e kwartaalrapportage 2020

0

-275

-275

3e kwartaalrapportage 2020

Totaal puttingen/stortingen

0

0

0

Mobiliteitsfonds parkeren

Begroting 2020-2023

210

418

208

Begroting 2020

Mobiliteitsfonds parkeren

1e kwartaalrapportage 2020

-16

5

21

1e kwartaalrapportage 2020

Totaal puttingen/stortingen

194

423

229

Geluid

Begroting 2020-2023

0

98

98

Begroting 2020

Geluid

1e kwartaalrapportage 2020

0

10

10

1e kwartaalrapportage 2020

Totaal puttingen/stortingen

0

108

108

Algemeen onroerende zaken

Begroting 2020-2023

23

36

13

Begroting 2020

Algemeen onroerende zaken

Verkoop Schoolstraat 5-7

95

0

-95

Algemeen onroerende zaken

Verkoop Lamme v. Dieseplein 21

17

0

-17

Algemeen onroerende zaken

Beeindiging Truckpoint

0

164

164

Truckpoint

Algemeen onroerende zaken

1e kwartaalrapportage 2020

0

-2

-2

1e kwartaalrapportage 2020

Algemeen onroerende zaken

Definitieve verkoop gronden DNO

0

601

601

Algemeen onroerende zaken

Beleid woonwagens en standplaatsen 2018

-3

3

Algemeen onroerende zaken

Oudaenstraat 1

213

-213

Algemeen onroerende zaken

Overdracht woonwagen P Klaarhamerstr 6

3

-3

Totaal puttingen/stortingen

348

799

451

Decentrale arbeidsvoorwaarden

Begroting 2020-2023

0

241

241

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

0

241

241

DOWR I kapitaallasten

Begroting 2020-2023

921

744

-177

Begroting 2020

DOWR I kapitaallasten

3e kwartaalrapportage 2020

434

0

-434

3e kwartaalrapportage 2020

Totaal puttingen/stortingen

1.355

744

-611

Tarieven huishoudelijk afval

Begroting 2020-2023

3

0

-3

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

3

0

-3

Pseudo premie ww

Begroting 2020-2023

32

0

-32

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

32

0

-32

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

Verkoop bouwgrond Okkenbroek

0

112

112

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

Bedrijventerrein A1

1.100

0

-1.100

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

1e kwartaalrapportage 2020

0

988

988

1e kwartaalrapportage 2020

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

2e kwartaalrapportage 2020

346

346

0

2e kwartaalrapportage 2020

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

Concept ontwikkelplan en herziening gebiedsexploitatie Sluiskwartier

0

90

90

Raadsbesluit 2020-404

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

3e kwartaalrapportage 2020

0

-90

-90

3e kwartaalrapportage 2020

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

Ambtelijke wijziging

0

-1.010

-1.010

Totaal puttingen/stortingen

1.446

436

-1.010

Overlopende uitgaven

Begroting 2020-2023

251

1.491

1.240

Begroting 2020

Overlopende uitgaven

3e kwartaalrapportage 2019

40

2.586

2.546

3e kwartaalrapportage 2019

Overlopende uitgaven

Budgetoverheveling Jaarrekening 2019

380

4.162

3.782

Budgetoverhevelingen

Overlopende uitgaven

1e kwartaalrapportage 2020

222

460

238

1e kwartaalrapportage 2020

Overlopende uitgaven

Schetsontwerp Lebuinuspleinen

0

155

155

Raadsbesluit 2020-558

Overlopende uitgaven

3e kwartaalrapportage 2020

2.079

-302

-2.381

3e kwartaalrapportage 2020

Overlopende uitgaven

Ambtelijke wijziging

0

-104

-104

Overlopende uitgaven

Meerjarenbegroting 2021-2024

30

-30

Amendement Begroting 2021-2024

Totaal puttingen/stortingen

3.002

8.448

5.446

Generieke weerstandreserve

Begroting 2020-2023

5.918

5.993

75

Begroting 2020

Generieke weerstandreserve

3e kwartaalrapportage 2019

103

0

-103

3e kwartaalrapportage 2019

Generieke weerstandreserve

Budgetoverheveling Jaarrekening 2019

23

0

-23

Budgetoverhevelingen

Generieke weerstandreserve

Schouwburg

0

90

90

Schouwburg

Generieke weerstandreserve

Lening Stichting MIMIK

0

300

300

Lening Mimik

Generieke weerstandreserve

1e kwartaalrapportage 2020

1.302

3.283

1.981

1e kwartaalrapportage 2020

Generieke weerstandreserve

Lening GA Eagles III

0

-27

-27

Generieke weerstandreserve

Klein Roessink, Oude Oxersteeg

11

0

-11

Generieke weerstandreserve

3e kwartaalrapportage 2020

274

-4

-278

3e kwartaalrapportage 2020

Generieke weerstandreserve

Ambtelijke wijziging

-1.324

-300

1.024

Totaal puttingen/stortingen

6.307

9.335

3.028

Specifieke weerstandsreserve

Begroting 2020-2023

554

0

-554

Begroting 2020

Specifieke weerstandsreserve

Lening Stichting MIMIK

300

0

-300

Lening Mimik

Specifieke weerstandsreserve

1e kwartaalrapportage 2020

0

314

314

1e kwartaalrapportage 2020

Specifieke weerstandsreserve

2e kwartaalrapportage 2020

0

195

195

2e kwartaalrapportage 2020

Specifieke weerstandsreserve

Ambtelijke wijziging

-300

-314

-14

Totaal puttingen/stortingen

554

195

-359

Gemeentebrede investeringen

Begroting 2020-2023

446

325

-121

Begroting 2020

Gemeentebrede investeringen

Budgetoverheveling Jaarrekening 2019

0

1.187

1.187

Budgetoverhevelingen

Gemeentebrede investeringen

1e kwartaalrapportage 2020

0

40

40

1e kwartaalrapportage 2020

Gemeentebrede investeringen

Ambtelijke wijziging

0

-993

-993

Gemeentebrede investeringen

3e kwartaalrapportage 2020

741

0

-741

3e kwartaalrapportage 2020

Totaal puttingen/stortingen

1.187

559

-628

Risico's

Begroting 2020-2023

100

0

-100

Begroting 2020

Risico's

Lening GA Eagels III

-74

0

74

Totaal puttingen/stortingen

26

0

-26

Vermogensreserve

Budgetoverheveling Jaarrekening 2019

1.338

0

-1.338

Budgetoverhevelingen

Totaal puttingen/stortingen

1.338

0

-1.338

Afkopen

Begroting 2020-2023

0

56

56

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

0

56

56

Verstrekte geldlening Vitens

Begroting 2020-2023

0

124

124

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

0

124

124

Sociaal Domein

Begroting 2020-2023

690

395

-295

Begroting 2020

Sociaal Domein

Budgetoverheveling Jaarrekening 2019

0

140

140

Budgetoverhevelingen

Totaal puttingen/stortingen

690

535

-155

Maatschappelijke opvang - BW

Begroting 2020-2023

0

1.650

1.650

Begroting 2020

Maatschappelijke opvang - BW

3e kwartaalrapportage 2020

0

2.709

2.709

3e kwartaalrapportage 2020

Totaal puttingen/stortingen

0

4.359

4.359

Rentetoevoeging

Begroting 2020-2023

321

0

-321

Begroting 2020

Rentetoevoeging

1e kwartaalrapportage 2020

12

0

-12

1e kwartaalrapportage 2020

Totaal puttingen/stortingen

333

0

-333

Riolen en gemalen

1e kwartaalrapportage 2020

0

85

85

1e kwartaalrapportage 2020

Totaal puttingen/stortingen

0

85

85

Huisvesting gemeentelijk apparaat

2e kwartaalrapportage 2020

60

0

-60

2e kwartaalrapportage 2020

Totaal puttingen/stortingen

60

0

-60

Afkoop erfpachten

Verkoop bloot eigendom nabij Nieuwe Markt 18

56

0

-56

Totaal puttingen/stortingen

56

0

-56

Eindtotaal puttingen/stortingen

19.015

32.712

13.697